Over ons

Denken en handelen vanuit ons netwerk in het belang van een individu of gezin zit in onze genen.

Dagbesteding

“Dagbes-THEE-ding” in het Groene Hart

Dagbes-Thee-Ding in Benschop is een werkplek waar in alle rust in de kas of buiten in de grond theeplanten en kruiden verbouwd worden en waar voorbijgangers/fietsers kunnen genieten van een kopje thee of koffie

 

Ons initiatief is een sociaal initiatief. We maken professionele en unieke producten, en geven dat vorm voor, maar vooral samen met, mensen die het minder getroffen hebben, begeleiding nodig hebben of werken aan herstel.In onze tuin normaliseren we en hebben een no-nonsense insteek: “je hoort erbij en je doet mee”.

 

Affiniteit met de werkzaamheden en de bereidheid tot samenwerken is het uitgangspunt.

bezoek de website voor meer informatie:

www.dagbes-thee-ding.nl

 


Care Consultancy

Rob de Munck is directeur van onze netwerkpartner Care Consultancy (onderdeel van Solution Support)

Het bouwen aan partnership met gelijkgestemden is onderdeel van ons dagelijks werk en cruciaal voor het succes van onze klanten.

Waar Care Consultancy voor staat

We zijn speciaal waar nodig en gewoon waar mogelijk in situaties die veelal worden bestempeld als ‘vastgelopen ‘. Onze werkwijze leidt tot herstel van zichtbaar perspectief bij voorkeur in het gewone leven.

Care Consultancy staat voor flexibele autonomie bevorderende – en herstelgerichte begeleiding op maat. 

Waar Care Consultancy voor gaat 

Vanuit een netwerkbenadering bieden we maatwerk door samen te werken in multidisciplinaire en wendbare co creaties waardoor kwaliteit van zorg geborgd is. Hierdoor zijn we in staat om in samenspraak met de hulpvrager passende hulp in te richten. Onze hulp is altijd ter overbrugging (en dus tijdelijk van aard) veelal in een periode waarin een vacuüm in passende hulp is ontstaan. Het geeft betrokken partijen de tijd om te kunnen hergroeperen en positioneren in het belang van de hulpvrager. We realiseren verandering door te werken vanuit de relatie waardoor herstel van perspectief ontstaat. Vanzelfsprekend dragen we waar nodig zorg voor een warme overdracht aan een partij of persoon in het belang van continuïteit. 

Kernwaarden

Verbondenheid | Competentie | Autonomie | Presentie

Verbondenheid: . 

We gaan vanuit respect en vertrouwen met elkaar om, zien en horen elkaar en werken samen vanuit verbinding met elkaar, dienend aan het belang van de hulpvrager.

Competentie: 

We hebben aandacht voor de talenten van de jeugdige en proberen deze ook een plek te geven in het traject. Daarnaast (h)erkennen de belangrijke rol van ouders en directe naasten.

Autonomie: 

We betrekken de hulpvrager en diens naasten in het beslissingsproces en laten hen waar mogelijk zelf beslissingen nemen (evenals het stellen van doelen die aansluiten bij de wens en de weg naar perspectief).

Presentie:

Wie bij iemand present is , is ook echt en  aandachtig aanwezig.

Bezoek www.careconsultancy.nlCurriculum Vitae Rob de Munck (founder):

Weten voor wie we zijn?

Voor wie