Wij verbinden mensen en weten ze in hun kracht te zetten.

In de eerste plaats zijn we er natuurlijk voor de cliënt, veelal direct, soms indirect. Ook zijn we er voor zorgaanbieders en gemeenten.

We hebben brede kennis en ervaring in de sector zorg en welzijn. Van alle vormen van jeugdzorg, (forensische) psychiatrie, onderwijs, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (in combinatie met meervoudig complexe problematiek) tot psychogeriatrie.

Door het brede netwerk dat de afgelopen 25 jaar is opgebouwd kunnen we snel schakelen (juiste persoon op de juiste plek) en doen wat nodig is.

In de begeleiding van cliënten zijn we gericht op het kijken naar de achtergronden van probleemgedrag om vanuit daar te werken aan motivatie voor herstel en perspectief.

Kenmerkend voor onze manier van werken is ondernemerschap, tijdelijke samenwerkingsvormen en een externe gemeenschappelijke identiteit . Flexibiliteit , openheid en eigen verwantwoordelijkheid staan centraal om maximale synergie tot stand te brengen.

Wij ondersteunen

Dagelijkse praktijk

Implicata richt zich op ingewikkelde zorgvragen, waarbij zorgprofessionals of teams vastlopen bij de ondersteuning en/of behandeling van de cliënt, waardoor de kwaliteit van de zorg en de aandacht voor de cliënt onder druk komt te staan.

Met advies, coaching en ondersteuning zorgt Implicata ervoor dat zorgprofessionals en -organisaties een beter inzicht krijgen in het gedrag van de cliënt en daardoor  kunnen aansluiten op de vraag en het perspectief van de cliënt.

“Uit moeilijke situaties kunnen wonderen ontstaan”.

Het is ons doel dat we samen met de cliënt met zijn  complexe zorgvraag en direct betrokkenen (persoonlijk en professioneel) toewerken naar een situatie waarbij de cliënt weer zo volwaardig mogelijk mee kan draaien in de samenleving. Het perspectief van de cliënt staat dan ook altijd centraal in onze aanpak.

We stellen ons niet boven de cliënt, maar proberen aan te sluiten op zijn of haar niveau en leefwereld; we vertrekken vanuit gelijkwaardigheid. Door middel van oprechte interesse en aandacht zoeken we naar de oorzaak achter het gedrag van de persoon. We zoeken naar de connectie; repressie wordt vermeden.

We streven naar een oplossing waarbij perspectief, meer autonomie en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. De intentie is dat de cliënt na verloop van tijd vanuit eigen kracht verder kan.

Maatwerk | Care Consultancy

Rob de Munck is directeur van Care Consultancy (netwerkpartner en onderdeel van Solution Support)

Een maatwerkoplossing is het antwoord op een ondersteuningsvraag waarvoor bestaand hulpaanbod niet toereikend is en waarvoor passende financiering nodig is. Implicata en Care Consultancy hebben veel ervaring in het organiseren van maatwerk met passende ondersteuning en financiering.

Maatwerkoplossingen kunnen gevonden worden als je organisatie en domein overstijgend denkt en handelt. Bij iedere stap die je zet in het organiseren van de oplossing toets je of deze antwoord geeft op de gestelde ondersteuningsvraag van de jongere. De vraag is iedere keer anders, de maatwerkoplossingen daarmee ook,

Voorwaarde om dit proces succesvol te laten verlopen is heldere regievoering en constante toetsing aan de ondersteuningsvraag cruciaal.

www.careconsultancy.nl

Dagbesteding

“Je hoort erbij en je doet mee”. Dit motto heeft Implicata in raad en daad vertaald in een tuin, een kas en bijbehorende werkplaats midden in het groene hart. Bezoek de website van dit kleinschalige en persoonlijke initiatief.

www.dagbes-thee-ding.nl

Suggesties voor verbetering

Wij doen ons uiterste best om met jou, je familie of naasten op een prettige manier samen te werken die aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als zo’n situatie zich voordoet , stuur ons dan een mailtje of bel ons op, dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken wat we kunnen doen om de situatie op te lossen en de ontevredenheid weg te nemen

Mocht je toch echt een klacht in willen dienen, dan kan dat.

Neem dan contact op met Rob de Munck door een e-mail te sturen aan rob@implicata.nl en vraag om het toezenden van een klachtenformulier. Wanneer je het zelf lastig vindt om een klacht in te dienen, vraag hier dan hulp bij van iemand die je vertrouwt.

Zodra we de ingevulde klacht hebben ontvangen, nemen we deze zo spoedig als mogelijk in behandeling en geven we in ieder geval binnen 24 uur een eerste reactie.

Vervolgens plannen we een persoonlijke afspraak om met elkaar te kijken of we in een gesprek de klacht kunnen oplossen.

Wanneer we er samen niet uitkomen hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenbemiddelaar met een juridische achtergrond en ervaring als ‘eigen kracht’ specialist. Deze professional zal in eerste aanleg vanuit een bemiddelende rol proberen de klacht op te lossen door een gesprek aan te gaan. Mocht ook dan een gesprek onvoldoende blijken , dan kan gevraagd worden de klacht juridisch te beoordelen met een bindend advies voor beide partijen.

Heb jij onze hulp nodig?

Implicata staat voor het creëren van perspectief voor mensen waarbij dit niet vanzelfsprekend is

Contact